Navigace

Obsah

Aktuality z obce

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Odečty stavu vodoměrů

V termínu 28.5. - 22.6.2018 budou naši zaměstnanci provádět odečty vodoměrů ve Vrdech, Dolních Bučicích a Horních Bučicích. celý text

ostatní | 10. 5. 2018 | Autor:

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

Vážení občané,

dnem 7. května 2018 bude zahájena akce: ,,Protipovodňová opatření" – rekonstrukce veřejného rozhlasu v celé části obce za bezdrátový systém.

Dodavatel: Firma Bártek rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, IČ 27781275, vzešlá z výběrového řízení
Rozpočet akce: 3.088,- tis Kč
Výše dotace: 2.162,- tis Kč (70 % z uznatelných nákladů)
Termín dokončení: 31. 5. 2018
Stavební dozor: ALKON Čáslav – Ing. Stanislav Kunášek
celý text

ostatní | 4. 5. 2018 | Autor:
Velkoobjemový odpad

Velkoobjemové kontejnery - 5.5.2018, 27.10.2018

V sobotu 5.5.2018 a 27.10.2018 budou po obci rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Vrdy - u zvoničky
Dolní Bučice - u kostela
Horní Bučice - u hřiště
Koudelov - u vývěsky

8:00 - 12:00 celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor:

Intervenční centrum Respondeo pomáhá osobám ohroženým domácím násilím

„ K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. Styděla jsem se, že mám modřiny od svého muže. Nic jsem neřekla ani mámě, ani téměř dospělému synovi. Styděla jsem se za to, co se u nás doma děje, že s manželem i tak stále ještě jsem, že jsem nenašla sílu a odvahu od něj odejít. Styděla jsem se přiznat, že se ho bojím.“ Takto a podobně znějí první slova obětí domácího násilí, říká poradkyně intervenčního centra Respondeo.

Intervenční centrum Respondeo spolupracuje s osobami ohroženými domácím násilím. Nabízí psychosociální poradenství, sociálně právní poradenství, nehmotnou podporu, doprovody i psychoterapie, vše bezplatně.

První kontakt často probíhá po telefonu, nebo osobně na pobočkách intervenčního centra – Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín. Klient nemusí udávat své jméno. Termín osobní konzultace je vhodné domluvit předem, aby měla poradkyně časový prostor.

Najdete nás na adrese: Na Pustině 1068 (budova Kolárka, pod OD Tesco), Kolín , možné jsou i terénní konzultace.

Telefonické konzultace Po – Pá od 8,00 – 16,00 hod. tel. 776 561 895), obeti@respondeo.cz

Poskytovaná služba Intervenční centrum Respondeo je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji a městy Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Mělník.
celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor:

Průzkum oken - výměna za okna hlukově izolační v ul. Chrudimská, Dolní Bučice

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že dne 28. 3. 2018 budou zástupci projekční složky Správy silnic a dálnic navštěvovat majitele nemovitostí v ul. Chrudimská.

Budou provádět průzkum oken k jejich výměně za okna hlukově izolační. celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor:

Informace pro včelaře


ostatní | 13. 3. 2018 | Autor:

Burza práce - 21.3.2018


ostatní | 12. 2. 2018 | Autor:

Taneční kurz 2018


ostatní | 6. 2. 2018 | Autor:

Hledá se kočka


ostatní | 2. 2. 2018 | Autor:

Zpráva z jednání rady obce - ,,Petice občanů - prostor parkoviště kolem objektu čp. 96 Dolní Bučice"

Z jednání rady obce…

Rada obce projednala obsah petice občanů za přítomnosti členů jejího výboru. Obsahem je jednak nevhodné skládkování recyklátu na parkovišti, nepořádek kolem objektu čp. 96, ale hlavně úprava uvolněné lokality po bývalém statku čp. 96, jako centra m.č. obce Dolních Bučic.

Návrh na vhodnou úpravu prostoru považují všichni přítomní za adekvátní jeho významu. Rada obce rozhodně není zastáncem žádného „motorestu“ a již delší dobu se zabývá stejným problémem, jak prostor využít tak, aby byl ozdobou obce.

K řešení se nabízí především vlastní objekt čp. 96 s okolím, stávající parkoviště a travnatá plocha ve směru k 12 b. j. čp. 201. Projekt řešení se jistě neobejde bez studie, která bude respektovat požadavky obce a občanů. Současně bude nutné zajistit bydlení pro dvě rodiny. Část prostoru si vyžádá i zachování možnosti parkování osobních vozidel, v převážné míře pro občany spádových obcí. Současný ÚP počítá s tím, že lokalita bude obsahovat objekty občanského vybavení a to dává pro její řešení mnoho možností.

Rada obce společně se zástupci petičního výboru souhlasí s postupem:
1) Odklidit recyklát v termínu do 30. dubna 2018
2) Zadat projekt pro řešení celého prostoru
3) Do doby zpracování a realizace projektu upravit celý prostor vhodným způsobem, např. zatravněním i drobnou výsadbou zeleně a osazením obecního mobiliáře, např. laviček, při zachování parkoviště pro osobní auta.
4) Další postup obce při realizaci výše uvedených bodů bude pravidelně konzultován s petičním výborem v orgánech obce.

Projednáno a schváleno radou obce dne 15.1.2018.Antonín Šindelář v.r.
starosta obce
celý text

ostatní | 1. 2. 2018 | Autor:

Náborový leták - policisté v rámci Středočeského kraje

Níže naleznete nové informace o možnostech uplatnění v policejních řadách a nové podmínky k přijetí do služebního poměru. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor:

Podpis smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav

V pondělí 8. 1. přijeli na čáslavský MěÚ představitelé nedalekých Vrdů, konkrétně starosta obce Antonín Šindelář a místostarosta Ing. Miloš Mlynka, aby spolu se starostou Čáslavi, Ing. Jaromírem Strnadem podepsali smlouvu, na jejímž základě budou mít možnost městští policisté z Čáslavi zasahovat i na katastru zmiňované obce. celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor:

Ochrana osobních údajů


ostatní | 15. 1. 2018 | Autor:

Prohlášení Rady obce Vrdy ke sloganu ,,VRDY VOLÍ DRAHOŠE"

V prvních dnech roku 2018 se na billboardu u benzínové čerpací stanice na výjezdu z Dolních Bučic směrem na Čáslav objevil slogan „VRDY VOLÍ DRAHOŠE“ s vyobrazením tohoto kandidáta na prezidenta spolu se siluetou Hradčan.

Tento billboard není ve vlastnictví obce Vrdy a nestojí na pozemku, který by obec Vrdy vlastnila.

Předvolební slogan „VRDY VOLÍ DRAHOŠE“ byl na předmětný billboard umístěn nejen bez souhlasu obce Vrdy, ale také bez jejího vědomí.

Rada obce Vrdy se tímto zcela distancuje od této politické předvolební reklamy. Obec Vrdy zároveň podniká právní kroky k odstranění textu „VRDY VOLÍ DRAHOŠE“ z předmětného billboardu.

Rada obce Vrdy celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor:
2018

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

Výtěžek Tříkrálové sbírky, která se konala v obci Vrdy dne 6.1.2018, činil 34 514,- Kč.
Všem přispěvatelům a těm, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří velké díky. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor:

Poplatek za TKO (popelnice) - pro rok 2018 se neplatí

Oznamujeme občanům, že pro rok 2018 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!! celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:
Leták - sběrné nádoby

Sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej

Projekt „Stop lhostejnosti“!

Projektem „Stop lhostejnosti“ podává společnost Černohlávek OIL pomocnou ruku městům a obcím, kterým není lhostejný stav životního prostředí a zároveň si chtějí vyřešit celorepublikový problém se zanášením kanalizací a následným, mnohdy i nákladným, znovu zprovozněním.

Občané mohou přinášet přepálené oleje v PET lahvích (1,5 - 2 l) na místo, kde bude sběrná nádoba – popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve. celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Upozornění na změnu povinností při pořádání tombol od roku 2017

Sdělujeme Vám, že dnem 1.1.2017 nabývá účinnosti zákon č. 186/2016 o hazardních hrách, který významně mění povinnosti pořadatelů tombol v rámci společenských akcí, plesů, zábav aj. celý text

náš tip | 4. 12. 2017 | Autor:

Odečty stavu vodoměrů - Vrdy, Dolní Bučice

V termínu od 24. 11. do 18. 12. 2017 budou po obcích probíhat odečty vodoměrů. celý text

ostatní | 9. 11. 2017 | Autor:

ČEZ Distribuce, a.s. - speciální telefonní linky pro hlášení poruch

Na větší části distribučního území ČEZ Distribuce, a. s., byl v důsledku extrémně silného větru a zvýšené poruchovosti vyhlášen kalamitní stav.

Pro zástupce samospráv a krizové štáby jsme pro hlášení poruch zřídili speciální linky s přednostním odbavením:

tel.: 910 704 410

tel.: 910 704 420

Tato telefonní čísla budou aktivní po celou dobu vyhlášeného kalamitního stavu.

Detailní informace o poruchách jsou také zveřejňovány na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Poruchy se snažíme odstraňovat v nejkratším možné čase, situaci nám ale stále komplikuje extrémně silný vítr a situace se každým okamžikem mění. Podle předpovědi meteorologů se povětrnostní podmínky zatím nezlepšují. Na základě předpovědi meteorologů jsme mimořádná opatření přijali již v předstihu, veškeré poruchové čety a dodavatelské společnosti máme v terénu a pracují na obnovování dodávek elektřiny dle daných priorit (první obnovujeme linky vvn, vn a následně nn). Současně jsme posílili dispečink a call centrum. Jen během dnešního dne se na naší poruchovou linku 800 850 860 snažilo dovolat více než 500 tis. klientů.

Za způsobené komplikace se Vám omlouváme.


S pozdravem

Ing. Martin Hušek
Ved. odd. obsluha klientů pro veř. sektor - západ celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:

Porucha na uhelném kotlu v Ethanol Energy a.s.

Dne 27.9.2017 v ranních hodinách došlo k poruše na jednom z uhelných kotlů, který musel být odstaven. Z důvodů této události může po přechodnou dobu dojít ke zvýšené kouřivosti komína.

Za vzniklou situaci se našemu okolí omlouváme. Maximálně se snažíme vzniklou situaci eliminovat co nejrychleji.

Děkujeme za pochopení!

Ethanol Energy,a.s. Vrdy
Ing. Martin Kubů v.r.
Generální ředitel
celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor:

MUDr. Lebedová - změna ordinačních hodin

MUDr. Lebedová oznamuje trvalou změnu ordinačních hodin:
pondělí a středa 10:30 - 13:00 hod.

Zbytek se nemění. celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor:
#

Výzva k hlášení erozních událostí

Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, Vás žádá, zaznamenáte-li události spojené s erozí půdy, ať se jedná o vodní či větrnou erozi, abyste je neprodleně nahlásili na Pobočku Kutná Hora.

Do hlášení uveďte, kde se postižené místo nachází, můžete doplnit mapovým podkladem, případně fotografiemi z postiženého místa.

Dále uveďte, došlo-li ke škodám na objektech.

Nahlášení erozní události mohou provést místní obecní či městské úřady, ale i fyzické osoby, které událost zaznamenají, na adresu pobočky SPÚ, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora nebo na e-mail khora.pk@spucr.cz celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor:

Nabídka pracovního místa - asistent/asistentka pedagoga v ZŠ Vrdy

Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora, Školská 108, 285 71 Vrdy, přijme pro školní rok 2017/2018 zaměstnance na pracovní pozici asistent/asistentka pedagoga.

Nástup 1. 9. 2017, možno i později dle dohody.

Bližší informace na tel. čísle 775556207, 775556208.

Osobní jednání dle domluvy.


Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy
celý text

ostatní | 30. 8. 2017 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední