Navigace

Obsah

Sdělení generálního ředitele Ethanol Energy, a.s.

Typ: ostatní
-

Dnešním dnem v brzkých ranních  hodinách  vstoupila  společnost Ethanol Energy a.s., do dlouhodobě plánované obvyklé tzv. roční odstávky výroby. Tato bude díky provedeným investičním akcím nejkratší v historii společnosti.  Dnes bylo přerušeno zpracování surovin a dojde tak k postupnému odstavování provozu Hydrolýzy a Fermentace. Provoz Destilace a Sušárny výpalků bude ukončen v neděli 22.9.2019 v odpoledních hodinách. Opětovné uvádění do provozu jednotlivých provozních souborů bude probíhat od 25.9.2019 a plný provoz je plánován nejpozději od  1.10.2019.  V úterý dne 24.9.2019 bude v celém našem areálu tzv. bezproudí, kdy bude postupně společnost přepojena na další záložní přivaděč elektrické energie, což by do budoucna mělo  přinést stabilizaci provozu a možnost  eliminace případných výpadků dodávek ze sítě, které poté následně negativně ovlivňují vlastní provoz včetně  možného dopadu na okolí.  

V průběhu odstávky bude probíhat mimo jiné i zásadní čištění provozního zařízení. Vyvíjíme veškeré dostupné úsilí, aby tomu tak nebylo, ale samotný proces odstavování, opětovného najíždění a čištění technologie může být krátkodobě provázen negativními dopady na okolí, zejména co se týče možného zápachu. Tyto, pokud by se tomu tak se stalo,  se budeme snažit  minimalizovat. Po dobu odstávky se bude v areálu pohybovat vyšší počet externích dodavatelů, což se může krátkodobě nárazovitě projevit i na větším dopravním zatížení  příjezdových komunikací.

 

Věřím, že díky provedeným úpravám a opravám  v průběhu odstávky budeme po bezpečném a úspěšném obnovení opět zase trochu lepšími sousedy.    

 

S pozdravem

 

 

Ing. Martin Kubů 

Ethanol Energy, a.s.

Školská 118,   285 71 VRDY

Tel: +420.702.185.750

martin.kubu@ethanolenergy.cz

www.ethanolenergy.cz


Vytvořeno: 18. 9. 2019
Poslední aktualizace: 30. 10. 2019 13:35
Autor: