Navigace

Obsah

Návrh závěrečného účtu - rok 2021

1. Obec Vrdy - Návrh závěrečného účtu

2. Obec Vrdy - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

3. Obec Vrdy - FIN 2-12.pdf (17.2 MB)

4. Obec Vrdy - Výkaz zisku a ztráty.pdf (1.82 MB)

5. Obec Vrdy - Rozvaha.pdf (2.67 MB)

6. Obec Vrdy - Příloha.pdf (2.5 MB)

7. Obec Vrdy - Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf (944.46 kB)

8. Obec Vrdy - Přehled o peněžních tocích.pdf (1.04 MB)

9. Obec Vrdy - Rozbor sociálního fondu.pdf (191.84 kB)

 

TS Vrdy - Protokol o výsledcích kontroly hospodaření.pdf (2.61 MB)

TS Vrdy - Příloha.pdf (2.6 MB)

TS Vrdy - Rozvaha k 31.12.2021.pdf (1.79 MB)

TS Vrdy - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021.pdf (1.29 MB)

TS Vrdy -Protokol o schvalování ÚZ za rok 2021.pdf (789.61 kB)

 

MŠ 1. Vrdy - finanční vypořádání dotací.pdf (802.21 kB)

MŠ 1. Vrdy - Protokol o schvalování účetní závěrky.pdf (654.97 kB)

MŠ 1. Vrdy - Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření.pdf (2.64 MB)

MŠ 1. Vrdy - Příloha.pdf (3.04 MB)

MŠ 1. Vrdy - Rozvaha.pdf (1.84 MB)

MŠ 1. Vrdy - Výkaz zisku a ztráty.pdf (1.16 MB)

 

ZŠ Vrdy - Finanční vypořádání dotací.pdf (801.23 kB)

ZŠ Vrdy - Inventarizační zpráva.pdf (2.64 MB)

ZŠ Vrdy - protokol o schvalování účetní závěrky.pdf (663.06 kB)

ZŠ Vrdy - protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření.pdf (3.17 MB)

ZŠ Vrdy - Příloha.pdf (6.81 MB)

ZŠ Vrdy - rozbor hospodaření.pdf (1.13 MB)

ZŠ Vrdy - rozvaha.pdf (3.75 MB)

ZŠ Vrdy - Výkaz zisku a ztráty.pdf (2.67 MB)