Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Aktuální obecně závazná vyhláška č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2020 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - poslední svoz bioodpadu v tomto roce bude probíhat ve dnech 1.-4.12.2020

 

Kalendář svozu odpadu

30. 06. 2020     Bioodpad
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
30. 06. 2020     Papír
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy, Zbyslav
30. 06. 2020     TKO
Dolní Bučice, Zbyslav
30. 06. 2020     TKO
Dolní Bučice, Zbyslav

Stránka