Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Aktuální obecně závazná vyhláška č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2020 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - poslední svoz bioodpadu v tomto roce bude probíhat ve dnech 1.-4.12.2020

 

Kalendář svozu odpadu

27. 08. 2020     Sklo
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy, Zbyslav

Stránka