Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Aktuální obecně závazná vyhláška č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2020 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY - aktuálně 17.10.2020

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně: svoz bioodpadu bude obnoven 23. - 25.3.2020. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14-ti dnech.

 

Kalendář svozu odpadu

06. 10. 2020     Bioodpad
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
06. 10. 2020     Papír
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy, Zbyslav
06. 10. 2020     Papír
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy, Zbyslav

Stránka