Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Aktuální obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - OZV č. 1/2021 (poplatek za TKO)

Aktuální obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadů - č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2021 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - SVOZ BIOODPADU BUDE OBNOVEN 22. - 24.3.2021. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14 dnech.

 

28.9.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
29.9.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
30.9.
1.10.
2.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
3.10.
4.10.
5.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
6.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
7.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Tetra
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Tetra

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
8.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Sklo
      Sklo

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
9.10.
Dolní Bučice
, Zbyslav
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Dolní Bučice , Zbyslav
10.10.
11.10.
12.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
13.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
14.10.
15.10.
16.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
17.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Vrdy
, Zbyslav
  Velkoobjemový odpad
      Velkoobjemový odpad

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Vrdy , Zbyslav
18.10.
19.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
20.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
21.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
22.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Sklo
      Sklo

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
23.10.
Dolní Bučice
, Zbyslav
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Dolní Bučice , Zbyslav
24.10.
25.10.
26.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
27.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
28.10.
29.10.
30.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
31.10.
1.11.