Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Aktuální obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - OZV č. 1/2021 (poplatek za TKO)

Aktuální obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpadů - č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2021 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - SVOZ BIOODPADU BUDE OBNOVEN 22. - 24.3.2021. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14 dnech.

 

28.9.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
29.9.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
30.9.
1.10.
2.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
3.10.
4.10.
5.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
6.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
7.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Tetra
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Tetra

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
8.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Sklo
      Sklo

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
9.10.
Dolní Bučice
, Zbyslav
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Dolní Bučice , Zbyslav
10.10.
11.10.
12.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
13.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
14.10.
15.10.
16.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
17.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Vrdy
, Zbyslav
  Velkoobjemový odpad
      Velkoobjemový odpad

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Vrdy , Zbyslav
18.10.
19.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
20.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
21.10.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
  Bioodpad
      Bioodpad

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
22.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Sklo
      Sklo

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
23.10.
Dolní Bučice
, Zbyslav
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Dolní Bučice , Zbyslav
24.10.
25.10.
26.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Plasty
      Plasty

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
27.10.
Dolní Bučice
, Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
, Zbyslav
  Papír
      Papír

Dolní Bučice , Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy , Zbyslav
28.10.
29.10.
30.10.
Horní Bučice
, Koudelov
, Skovice
, Vrdy
  TKO
Tuhý komunální odpad
      TKO
Tuhý komunální odpad
Horní Bučice , Koudelov , Skovice , Vrdy
31.10.
1.11.