Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Aktuální obecně závazná vyhláška č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2021 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - SVOZ BIOODPADU BUDE OBNOVEN 22. - 24.3.2021. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14 dnech.

 

Kalendář svozu odpadu

16. 11. 2020     Bioodpad
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
16. 11. 2020     Plasty
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy (Kutná Hora), Zbyslav

Stránka