Navigace

Obsah

Komunální služby, svoz odpadů

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Aktuální obecně závazná vyhláška č. 5/2019příloha č. 1 k OZV

Upozorňujeme na skutečnost, že nezaplacené poplatky jsou vymáhány soudní cestou.

Pro rok 2021 se poplatek za TKO (popelnice) NEPLATÍ!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

aktuální svoz nebezpečného odpadu: 12. - 13.5.2021

Od 1.1.2020 končí svoz pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu!

 

BIOODPAD

Čtěte více >>>

Aktuálně - SVOZ BIOODPADU BUDE OBNOVEN 22. - 24.3.2021. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14 dnech.

 

Kalendář svozu odpadu

07. 02. 2020     TKO
Horní Bučice, Koudelov,Skovice, Vrdy
10. 02. 2020     Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
11. 02. 2020     Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
13. 02. 2020     Sklo
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
14. 02. 2020     TKO
Dolní Bučice, Zbyslav
17. 02. 2020     Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
18. 02. 2020     Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
21. 02. 2020     TKO
Horní Bučice, Koudelov,Skovice, Vrdy
24. 02. 2020     Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
25. 02. 2020     Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
26. 02. 2020     Tetra
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
26. 02. 2020     TKO     TKO sudý týden
Horní Bučice, Koudelov,Skovice, Vrdy, Skovice, Vrdy (Kutná Hora)
27. 02. 2020     Sklo
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
28. 02. 2020     TKO
Dolní Bučice, Zbyslav
02. 03. 2020     Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
03. 03. 2020     Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
06. 03. 2020     TKO
Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy (Kutná Hora)
09. 03. 2020     Plasty
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
10. 03. 2020     Papír
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
12. 03. 2020     Sklo
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice

Stránka