Navigace

Obsah

Obecní listy

Vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy. Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 20022. Náklad 700 výtisků. Bezplatné. 

Distribuční místa: OÚ Vrdy, Knihovna F.V.Lorence, Smížené zboží Domino, Pekárna Vrdy, benzínová čerpací stanice Dolní Bučice.

Příspěvky a články do Obecních listů můžete posílat na e-mail: ol@obecvrdy.cz

Všechna čísla Obecních listů si můžete vypůjčit v Místní knihovně Vrdy, stejně tak jsou k dispozici i výtisky Doubraváčku.

 

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012


2011

 

Doubraváček 2003 a 2006