Obsah

TS Vrdy - II. a III. čtvrtletí 2014

Typ: ostatní
Z činnosti Technických služeb k II. a III. čtvrtletí 2014.

Z činnosti TS Vrdy.

Ve druhém a třetím čvtrťletí roku 2014 se Technické služby Vrdy podílely na údržbě travnatých ploch, parkové zeleně a místních hřbitovů. Dále se podílely na svozu a likvidaci bioodpadu, na udržování pořádku na obecních pozemcích a na drobné zakázkové činnosti ve prospěch občanů obce. Na pravidelné údržbě a provozu sauny, bowlingu a posilovny.

V Kulturním domě ve Zbyslavi TS Vrdy dokončily opravu místnosti bývalé knihovny. Připravily areál místního koupaliště Vrdy na letní provoz. Provedly základní údržbu a opravy nátěrů velkého i malého bazénu. Podílely se na zprovoznění filtrační technologie, výměně filtračního písku včetně doplnění bazénové chemie. Po celou dobu provozu místního koupaliště prováděly pravidelnou údržbu travnatých ploch. Povedlo se také naplánovat a realizovat odstranění provizorní panelové cesty. V ulici Sluneční TS Vrdy provedly závoz dvou velkých, dlouhodobě nevyužívaných septikových nádrží a vybudovaly zcela nové přístupové chodníky. V Dolních Bučicích se z části podílely na rekonstrukci objektu č. p. 59, na kontroverzní revitalizaci parku nebo na opravě hrázky místního rybníka. V areálu MŠ 1 se povedlo natřít vnější část centrálního oplocení a všechny prolézačky a dokončila se i kompletní rekonstrukce druhého pískoviště. Ve dvoře ZŠ Vrdy se nově vybudovalo doskočiště pro atletickou disciplínu "skok daleký".

I nadále se budou TS Vrdy intenzivně podílet na přípravách společenských (Kurz tance a společenského chování), kulturních a sportovních akcí organizovaných obcí Vrdy nebo místními zájmovými organizacemi. Budou se malou měrou podílet na přípravě říjnových voleb do Zastupitelstva obce. Ve Zbyslavi se budou pracovně spolupodílet na odvodnění části obce. V Dolních Bučicích TS Vrdy provedou terénní úpravu břehu místního rybníka a postupně budou připravovat technický park na zimní provoz.

TS Vrdy čeká hned na začátku měsíce listopadu i jedna větčší personální změna. V rámci výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího Technických služeb Vrdy, byl po odmítnutí vítěze řízení, vybrán v pořadí druhý uchazeč. Novým vedoucím se dnem 1. listopadu 2014 stane pan Rutter Jan z Vrdů.

Závěrem chci všem pracovníkům TS Vrdy úpřimně poděkovat za odvedenou práci. Ne všechno se povedlo podle určitých představ (valná většina se povedla), ale tak to už v životě chodí. Novému vedoucímu a kolektivu TS Vrdy přeji hodně pracovních i osobních úspěchů.

 

Miloš Mlynka

 


Vytvořeno: 2. 9. 2014
Poslední aktualizace: 16. 9. 2020 08:11
Autor: Správce Webu