Navigace

Obsah

logo

Projekt ,,Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy" je spolufinancován Evropskou unií

 

Stručný popis projektu:

Projekt "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o revitalizaci objektu školních dílen ZŠ v obci Vrdy. Díky projektu budou vybudovány či obnoveny učebny odborných předmětů. Jedná se o učebnu polytechnické výuky, dílnu, keramickou dílnu a pěstírnu.

 

Cíle projektu:

Výsledky projektu "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrdy" povedou k naplnění investiční priority IP 10 "Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti a do celoživotního učební rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu" a specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".

Cíle a výsledky projektu jsou:

- moderní odborné učebny pro výuku pracovních činností;

- zázemí odborných učeben sklady (kabinety), které budou využívány jako zázemí pedagogů odborných předmětů a současně jako sklady pracovního materiálu a pomůcek pro jednotlivé učebny;

- zásobení teplem, vzhledem k rekonstrukci dojde k pořízení samostatného vytápění budovy, nezávislého na hlavní školní budově;

- bezbariérovost školy, které bude dosaženo prostřednictvím vybudování rampy a realizací bezbariérové toalety;

- venkovní prostranství, dojde k výsadbě nové zeleně a úpravě venkovního prostranství;

 

Výsledky projektu:

Celkovým důsledkem projektu je zkvalitnění výuky předmětů, které rozvíjejí klíčovou kompetenci technické a řemeslné obory.

Důsledkem projektu, a tedy i naplnění výše uvedených poslání a cílů je modernizace a zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Vrdy.

 

Přílohy: