Navigace

Obsah

Sloupek starosty

Vloženo: 19. 10. 2015

Dušičky a mýcení stromů u kapličky ve Vrdech
 

Vážení občané,

blíží se čas dušičkový a řada z Vás, stejně tak jako v průběhu roku, upraví hroby svých předků v ne malém finančním nákladu.

Zmiňuji se o tom nerad, ale v souvislosti s tím, že nějaký vandal a je to slabý výraz, krade květiny a jiné předměty z upravených hrobů.

Každý výraz, stejně jako trest, je pro takového člověka málo. Nebudu mluvit o neúctě a hanobení, ale o ubohosti, kam až může člověk klesnout. Apeluji proto na Vás, dávejte pozor na lidi, kteří také navštěvují především hřbitov v Dolních Bučicích a oznamte nám nebo policii cokoliv podezřelého.

 

A abych ulevil svému svědomí v oblasti ochrany zeleně, chtěl bych Vás i mimo právní akt správního řízení požádat o vstřícnosost při posuzování našeho záměru odstranit čtyři lípy u kaličky ve Vrdech. Stejně jako Vy i já nesu těžce každý smýcený strom, ale v tomto případě jsem přesvědčen, že oprava kapličky si to vyžaduje. Půl milionu korun jako cena opravy není malá částka, ale ještě do konce roku bude vysazeno více než 100 stromů a 150 keřů v lokalitě cesty do Skovic a v remízku. Pochopitelně i u kapličky budou vysazeny nové lípy jako součást úpravy jejího okolí.

 

Děkuji za pochopení, Antonín Šindelář, starosta

 

vloženo: 30. září 2015

 

Mezinárodní den seniorů

 

Vážení občané – senioři,

dne 1. října slaví celý svět Mezinárodní den seniorů. Možná že každý mávnete rukou a Váš zájem jde úplně jinam. Rád bych Vám ale připoměl jednu věc a musím v tomto případě psát i za sebe. S postupující dobou se senioři stávají velmi silnou skupinou obyvatel každého státu. Naší snahou je nebýt zbytečným a tak se snažíme co nejdéle setrvat v zaměstnání v domnění,že to je to pro nás a pro rodinu vůbec to nejlepší. Ano, měřeno příjmy v našem státě, je na tom mnoho pravdy. Ale my, senioři, nemusíme jen vydělávat a šetřit. Při dovolených strávených ve světě vidíme seniory z jiných, převážně západních států, jak si dovedou užívat života bez ohledu na věk.
Ale nejsou to jen dovolené a zájezdy, je to i vzdělávání seniorů, které jim dává oprávněný pocit důležitosti. Není mým záměrem Vás k něčemu nutit. Je již dávno pryč doba „organizovaných“ akcí, ale chci Vám jen říci, že obec tady je stejně jako pro děti a mládež také pro Vás, kteří jste každý svůj díl práce na tom, aby zde mohli žít tak, jako nyní odvedli a společnost, v tomto případě obec, musí být stejným dílem nápomocná, řešit i Vaše oprávněné zájmy a potřeby.

Dovolte, abych Vám popřál hlavně hodně zdraví s přáním a představou, vytvořit např. „Senior klub“ v naší obci. Jsem připraven k jakékoliv diskusi na toto téma.

Antonín Šindelář, starosta