Navigace

Obsah

Výbory a komise

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány:

1) finanční a kontrolní výbor (zák. č. 128/2000 Sb. o obcích - § 117, 118, 119)
2) osadní výbory Horních Bučic a Zbyslavi (zák. č. 128/2000 Sb. o obcích - § 120, 121).

Rada obce zřídila jako své iniciativní a poradní orgány - komise (zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 122):

1) Komise pro rozvoj obce
2) Komise sociální a bytová
3) Komise životního prostředí a ekologie
4) Komise veřejného pořádku
5) Komise povodňová
6) Komise kulturní a sportovní

Členové:
Finanční výbor: Ing. Tomáš Čapek (předseda), Zdeňka Svobodová, Jolana Vysloužilová, Iva Múčková, Markéta Plašilová
Kontrolní výbor: Mgr. Jiří Stýblo (předseda), Eva Kášová, Bc. Jaroslav Šedivý, Josef Veselý, Mgr. Věra Žerávková
Osadní výbor Horní Bučice: Petr Podhajský (předseda), Ing. Milan Vítek, Zdeněk Špatenka, Jana Fílová, Václav Bártl
Osadní výbor Zbyslav: Josef Veselý (předseda), Jana Petrusová, Ladislav Polák, Karel Kropáček, Václav Šimonka

Komise pro rozvoj obce: František Štěrba (předseda), Ing. Arch. Luboš Petříček, Zdeněk Duben, Ing. Jindřich Jelínek, Michal Dušek
Komise sociální a bytová: Liběna Wittvarová (předseda), Jitka Truksová, Marie Hejbalíková, Marek Calík, Jiří Kořínek, Bc. Petr Jeřábek
Komise životního prostředí a ekologie: Lenka Bochníčková | FB (předseda), Diana Čapková, Josef Vraný, MVDr. Iva Táborská, Jaroslav Vančura
Komise veřejného pořádku: Mgr. Bc. Lukáš Bělský (předseda), JUDr. Valérie Čechová, Ladislav Vítek
Komise povodňová: Antonín Šindelář (předseda), Jiří Kubeš, Jiří Jetleb, Zdeněk Duben, Josef Veselý, František Ferus, Josef Dušánek, Jana Špinarová
Komise kulturní a sportovní: Ing. Miloš Mlynka, Tomáš Hnátek, Pavel Dalešický, Václav Paták, Milan Tomíšek