Obsah

Poskytnuté informace - rok 2020

 

Odpověď na žádost č.j. 388/2020 - investiční plán obce pro rok 2020

odpověď

 

Odpověď na žádost č.j. 1243/2020 - záměr zástavby na ppč. 184/7 a 184/1 k.ú. Horní Bučice

odpověď