Obsah

Žádost o závazné stanovisko SÚ

Ohlášení odstraněníohlášení odstranění - word

Ohlášení stavbyohlášení stavby - word

Oznámení dokončení stavby

Oznámení stavebního záměru - certifikát inspektora, oznámení stavebního záměru certifikát inspektora - word

Oznámení záměruoznámení záměru - word

Oznámení změny v užívání stavbyoznámení změny v užívání stavby - word

Prohlášení stavebníka o provedení stavby

Společné oznámení záměruspolečné oznámení záměru - word

Žádost o rozhodnutí o umístění stavbyžádost o rozhodnutí o umístění stavby - word

Žádost o rozhodnutí - dělení nebo scelování pozemkůžádost o rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků - word

Žádost o rozhodnutí - změna vlivu užívání stavbyžádost o rozhodnutí změna vlivu užívání stavby - word

Žádost o rozhodnutí - změna využití územížádost o rozhodnutí změna využití území - word

Žádost o stavební povolenížádost o stavební povolení - word

Žádost o vydání kolaudačního souhlasužádost o vydání kolaudačního souhlasu - word

Žádost o vydání společného povolenížádost o vydání společného povolení - word

Žádost - rozhodnutí o ochranném pásmužádost rozhodnutí o ochranném pásmu - word

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - původní

Žádost o povolení výjimky 2018

Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby

Žádost o povolení zkušebního provozu

Žádost o povolení předčasného užívání stavbyžádost o povolení předčasného užívání stavby - word

Žádost o změnu územního rozhodnutí - PDFžádost o změnu územního rozhodnutí - word

Žádost o územně plánovací informaci - PDFžádost o územně plánovací informaci - word