Navigace

Obsah

Přejmenování knihovny

Typ: ostatní
Změna názvu knihovny 2018Od 1. 7. 2018 nese naše knihovna nový název - Knihovna F. V. Lorence Vrdy.

Tímto počinem bychom rádi zviditelnili tohoto význačného místního rodáka, který je neprávem u nás v obci, ale i v Čechách pozapomenut, přestože v Brazílii a mezi esperantisty byl a je mužem nebývalé vážnosti.

"F. V. Lorenc, už jako mladík, 3 roky po vydání první učebnice esperanta L. L. Zamenhofem, napsal a vydal vlastním nákladem učebnici esperanta v češtině. Ve svých 20 letech emigroval do Brazílie, kde se proslavil jako polyglot, pedagog, spisovatel, překladatel, léčitel, filantrop, pro spiritisty je dosud význačné médium.
V Brazilii je po něm pojmenováno renomované nakladatelství, lingvistický institut a ve městě Dom Feliciano, kde Lorenc žil, je po něm pojmenována veřejná knihovna a má tam i svůj památník."
Tolik ve výstižné zkratce předesílá majitel vydavatelství KAVA_PECH, ve kterém loni vyšel velmi čtivý životopis F. V. Lorence od Em. Prof. RNDr. Vlastimila Novobilského CSc., Dr. Petr Chrdle.

U hlavního vchodu knihovny bude také v neděli 8. 7. slavnostně odhalena pamětní deska F. V. Lorence. Tato deska s reliéfem F. V. Lorence (1872-1957) je dílem sochaře a restaurátora Zdeňka Myslivce.

Svoji účast na odhalení pamětní desky mimo pana Dr. Chrdleho přislíbila i generální konzulka ČR v Brazílii Ing. Pavla Havrlíková, autor pamětní desky pan Zdeněk Myslivec a PhDr. Pavla Dvořáková, autorka chystané stálé expozice věnované Lorencovi.

Akce se uskuteční v prostorách před knihovnou v Tylově ulici č. p. 25 v Dolních Bučicích. Pro přespolní poslouží jako navigace sousedící kostel. Knihovnu pak poznáte v nově opravené budově okrové barvy, před kterou je dětské hřiště. Hlavní vchod do knihovny, vedle kterého bude deska umístěna, se nachází z té strany budovy, která je odvrácená od silnice. Zaparkovat lze pohodlně na parkovišti u kostela a nebo na velkém parkovišti z druhé strany silnice.


Vytvořeno: 1. 7. 2018
Poslední aktualizace: 1. 7. 2018 00:14
Autor: Knihovna F. V. Lorence