Obsah

dramatický kroužek
 

kdo děti od 2. třídy
první hodina 20. 9. 2017
den

středa

čas

15:30-16:30

kurzovné 50,- Kč/měsíc
lektor Kateřina Dolejší
kontakt 775 105 484 / kdolejsi@seznam.cz
přihláška e-přihláška/vytištěná k dispozici v knihovně
s sebou -
volná místa

ano

Informace o kroužku
Určen pro děti od 2. třídy ZŠ. Nacvičení představení (dle výběru dětí a vhodně zvolené náročnosti vůči globálním schopnostem dané skupiny) je vrcholem všeho, co budeme během kroužku dělat. Setkání budou vedena v duchu výchovné dramatiky (vycházím z absolvovaného ročního kurzu u prof. doc. Evy Machkové, profesorky DAMU, katedra výchovné dramatikya jedné ze zakladatelek výchovné dramatiky u nás). Základem celého setkání je převážně samotný porces, produkt je pak až následným nenásilným vyvrcholením. Díky relaxačním cvičením, práci s řečí těla, slovním cvičením, cvičením, jak používat hlasivky, se děti naučí základ a hlavně ztratí ostych přirozenou cestou. Pomocí jednoduché dramatizace známé pohádky ve skupinách děti vyzkoušejí mnohdy slovně popsané situace, prožitkem ("vysvětlovat někomu, co je to být slepý, nemá nikdy takový efekt, jako když mu zavážete oči a necháte ho projít po místnosti"). Improvizace bude vycházet z tzv. strukturovaného dramatu, který je pro děti obvykle velkým dobrodružstvím a mnohdy má i silný psychologický efekt. Děti se naučí se vnímat, ačkoli to zní stračně šroubovaně, děti si to vše užijí formou hry, zábavy a rozhodně jim to nebudu vysvětlovat tak, jako vám, dospělým. Ráda bych s nimi nazkoušela jednoduché krátké vystoupení s tématem Vánoc, na Velikonoce na jan jarmark krátké pásmo a pak už větší "divadelní kus" :-D na konec roku. Nikdo nebude nucen do něčeho, co nebude chtít, mým cílem je, aby to děti bavilo a ne abych v budoucích hereckých hvězdách hned v zárodku zadupala jejich talent :-D. Doufám, že šikovné děti z kroužku řemesel, nám pak budou nápomocny výrobou kulis :-).