Obsah

dramatický kroužek

 

 

Lektor: Renata Špačková

 

Tento obor slouží u dětí především k získání zdravého sebevědomí, nenucené komunikace mezi sebou a rozvoje fantazie. Neméně pak k výuce správného rozvoje řečových a hlasových technik, vyjadřování emocí postojem, pohybem, mimikou. Vnímání krásy slova, přednesu a melodie řeči. Dramatický kroužek by měl dětem především přinést radost ze hry a zvýšit úroveň mluveného slova. Děti, které budou mít přání, můžeme individuálně připravit na soutěže v recitaci.

Celoroční plán:

Krátká hlasová cvičení, rytmus řeči, jazykolamy.

Emoční hry, scénky, etudy, jevištní pohyb.

Básničky, říkanky, zpěv.

Postupně přidávání improvizace, vlastní invence ve hře.

Příprava divadelních představení (pohádky pro děti) činohra, muzikálek, vodění maňásků.

Přihláška zde