Obsah

hudební výchova (Kateřina Dolejší)


 


 

kdo děti od 5 let
první hodina 19. 9. 2017
den

úterý

čas

14:00-15:00

kurzovné platba pololetně, 50,- Kč/měsíc
lektor Kateřina Dolejší
kontakt 775 105 484 / kdolejsi@seznam.cz
přihláška e-přihláška/vytištěná k dispozici v knihovně
s sebou tužka a poznámkový blok, zobcová flétna
volná místa ano

Informace o kroužku
Hra na zobcovou flétnu probíhá souběžně s hudební naukou. Děti se naučí správná dýchací svíčení (jsou velmi vhodná i jako relaxce a pro děti s chronickými respiračními onemocněními). Vše probíhá formou hry s využitím pomůcek, které děti berou jako sobě blízké (plyšová zvířátka, nafukovací balonky, sladké odměny, motivační soutěž na každé pololetí). U dětí maximálně respektuji jejich individualitu a jsou vedeny tak, aby neměly sklony se "srovnávat s jinými", jelikož jsem zarputilým odpůrcem takových srovnávání :-). Začátečníci se obvykle naučí noty d, e, f, g, a, h-1  a c + d2. Naučí se rytmicky délky not, jejich počítání, dále co je pomlka, jak se počítá, takt celý a dvoučtvrteční. Co nejrychleji jsou učeni ne jednoduchých písničkách na první 3 tóny, aby je hraní bavilo. Pokročilí pak navazují na stávajíci znalosti a to výukou přefukovaných tonů, počítání not osminových a dále souhra 1-3 hlasých partů. Vhodné pro děti od 6-ti let (není podmíněno školní docházkou!). Časová dotace 1 hodina, max počet dětí 5-6.