Obsah

 

 

V letošním školním roce se němčina nevyučuje, nepodařila se naplnit skupina, tj. minimální počet 4 frekventantů kurzu.