Navigace

Obsah

Prázdninová fotodílna 2017 - závěrečná zpráva

JAK TÝDEN FOTODÍLNY PROBÍHAL:

pondělí 24. 7. 2017:

Poránu jsme se navzájem představili, Mirek Lepeška všem dětem i dospělým rozdal placky/odznaky s jejich jmény, tak abychom si je navzájem dříve zapamatovali. Pondělí bylo veskrze seznamovací. Poznali jsme nejen sebe navzájem, ale Mirek všechny přítomné hned dopoledne seznámil i s teoretickými a technickými základy focení. Řekli jsme si, co je možné fotit přes foťák, co přes mobil, co je možné vyfotit přes obojí a přesto to na kvalitě neutrpí. Cestou na oběd a z oběda pak měly děti možnost odzkoušet v praxi to, co bylo dopoledne řečeno. Společně jsme potom pomocí projektoru jejich vyfocené snímky promítli, děti měly možnost se ke svým fotografiím vyjádřit, říci, co fotkou sledovaly a co jí chtěly vyjádřit. Mirek s nimi konzultoval, co příště udělat pro to, aby z fotografie bylo patrnější, jaké je hlavní téma, kam ho v kompozici fotky dostat, aby bylo zřetelnější a fotka výmluvnější, a co udělat s již nafoceným snímkem tak, abychom z něj vytěžili to nejlepší.

Na závěr dne jsme dětem nastínili, jak se bude následující týden vyvíjet a jako výstup z tohoto týdne že bude sloužit výstava v chodbách knihovny během celého měsíce září. Dětem jsme navrhli, aby si během týdne ujasnily, jaké téma budou ve svých fotografiích sledovat. Toto téma se pak může promítnout i do panelu velikosti A1, který bude každé z dětí moci zaplnit svými fotografiemi, které jim za kurzovné necháme vyvolat pro výstavu.

Pro odreagování jsme dětem po obědě, jako pak každý následující den, četli pohádku (a někteří skutečně odešli do říše spánku). Protože nám celý den propršelo, přivolali jsme léto melounem, takže jsme si užili na závěr i peckovou válku.

 

úterý

Úterní den patřil stylingu a produktové fotografii, do čehož děti zasvětil Mario Kameník, který se fotografováním produktů pro (módní) časopisy, internetové obchody atp. zabývá také profesně. Den byl zahájen teoretickým vstupem do produktové fotografie a ti, kteří měli zájem si toto odvětví vyzkoušet, pak mohly s Mariem zbytek dne strávit. Některé děti se pro produktovou fotografii nadchly a věnovaly se jí ve větší či menší míře až do pátku. Někteří z nich nelenili a nechali si ještě ten den některé fotografie vyvolat a ve středu se s nimi již mohly pochlubit všem - byly opravdu povedené. Další část dětí měla možnost vyzkoušet si stavebnice firmy Toypex, které majitelka Mirku Lepeškovi zapůjčila. Tuto možnost využily zejména mladší děti. Stavebnice si jednak mohly poskládat, ale vyzkoušely si také vyfotit postup během skládání. Mirek dětem také nastínil, co je čas clony, ISO tento teoretický základ mohly děti uplatnit při focení v exteriéru.

 

středa 26. 7. 2017:

Ve středu jsme mohli konečně vyrazit na plánovaný výlet. Čekala nás cesta po cyklostezce do Skovic, odkud jsme se dostali vlakem do Třemošnice a následně pěšky na Lichnici. Děti si vyzkoušely všechny prozatím nabité informace v praxi a měly jedinečnou možnost individuální konzultace s našimi fotografy. Během cesty se děti také dozvěděly, jak fotit na výletě s rodinou či kamarády, jak naložit s portrétem v exteriéru atp. Odměnou dětem byla pizza k obědu a zmrzlina jako sladká tečka na závěr. Počasí nám přálo, vznikly opravdu povedené fotografie (nejen) ze zříceniny hradu Lichnice.

 

čtvrtek 27. 7. 2017:

Základy a principy klasické černobílé fotografie, princip camery obscury, camera obscura v praxi, postup zhotovení černobílého negativu, vyvolání a zhotovení fotografií v temné komoře, základní druhy negativních materiálů, základní druhy fotopřístrojů na klasický čb film, praxe fotografování na klasický kinofilmový materiál, ukázka fotografování s velkoformátovým přístrojem, pohled na matnici sto let starého velkoformátového přístroje (cca 100 let starého) a následné vyvolání tohoto negativu - tak by se v kostce dala shrnout zkušenost, kterou dětem ve čtvrtek předal Petr Vesecký. Opravdu zajímavé záběry vznikly také ve zpřístupněném dolnobučickém kostele, který s knihovnou sousedí. Camera obscura byla velkým zážitkem pro nás všechny. Když už jsme byly na té cestě do minulosti, rozhodli jsme se dětem polední klid zpříjemnit pohádkou nejen čtenou, ale také promítanou z projektoru Diax ze 70. let minulého století.

 

pátek 28. 7. 2017

Vzhledem k tomu, že jedním z výstupů naší Fotodílny měly být také fotky, na kterých by byla zachycena obec Vrdy v proměnách času, věnovali jsme páteční dopoledne procházce obcí, focení v exteriéru a dokumentaci stěžejních míst, budov a zákoutí obce Vrdy. Vznikla i spousta momentek z dění v obcc. Odpoledne jsme pak převážně rekapitulovali, někteří se ještě věnovali focení produktových fotek s Mariem a od všech dětí si Mirek přebral jejich celotýdenní práci a z těchto posbíraných fotek jim pomůže vybrat ty, které se budou moci použít na zářijovou výstavu. Vernisáž této výstavy proběhne v pátek 8. září od 18:00.

 

KDO SE O VAŠE DĚTI STARAL:

 

Miroslav Lepeška je portrétní a dokumentární fotograf zachycující lidi v jejich životních situacích a událostech reportážním stylem. Tuto zkušenost se snažil dětem také předat a byl jim neustále k dispozici pro případné konzultace nad jejich fotkami. Mirek byl nejmenovanou vůdčí osobností celého týdne. Dokázal si kolem sebe vytvořit skupinku dětí nadšených pro dokumentární fotografii. Během Fotodílny samozřejmě dokumentoval dění kolem sebe a některé z nejpodařenějších snímků budou k dispozici na připravovaném serveru, kde se svolením dětí, zpřístupníme i jejich fotografie. Přítomen každý den.

 

Mario Kameník je fotograf “na volné noze” a nabízí fotografování produktů pro výrobu magazínů, magalogů, letáků, internetových obchodů atd. Svoje know-how v této oblasti dětem v úterý představil a získal si tím několik nadšenců, kteří vytvali ve svém snažení až do posledních minut páteční Fotodílny. I Mario během týdne dokumentoval zajímavé okamžiky. Zároveň byl celý týden přítomný i jako dozor nad dětmi. Přítomen každý den.

 

Petr Vesecký se Fotodílny zúčastnil ve čtvrtek, kdy jsme se věnovali focení na kinofilm. Představil dětem základy a principy klasické černobílé fotografie, princip camery obscury, cameru obscuru v praxi, postup zhotovení černobílého negativu, vyvolání a zhotovení fotografií v temné komoře, základní druhy negativních materiálů, základní druhy fotopřístrojů na klasický čb film, praxe fotografování na klasický kinofilmový materiál, dětem ukázal fotografování s velkoformátovým přístrojem, umožnil i pohled na matnici tohoto sto let starého velkoformátovéo přístrojem, následovalo vyvolání tohoto negativu, na toto vše což poskytl i svůj osobní materiál, za což moc děkujeme.

 

Norbert Kobela jako pedagogický dozor pro děti, které měly právě volno, v době, kdy se fotografové věnovali jiným dětem. Norbert stál také na úplném počátku myšlenky uspořádání Fotodílny, dokázal pro tento nápad nadchnout i zúčastněné fotografy a v hrubých obrysech nastínit celotýdenní obsah práce s dětmi, který spolu v několika schůzkách ladili. Zajišťoval denní dovážení obědů z LaDus v Čáslavi. Přítomen každý den.

 

Petra Kobelová jako osoba kontaktní a zodpovědná za řádný průběh tábora a bezpečnost dětí, zároveň osoba zajišťující propagaci, administrativu, vyúčtování a nandavání obědů :). Mimo úterý přítomna každý den.

 

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípravě, průběhu i následných pracích podíleli, jmenovitě tedy Miroslavu Lepeškovi a Mariu Kameníkovi, kteří dětem věnovali svůj volný čas (a to nejen během týdne, kdy Fotodílna probíhala) a předali jim své zkušenosti, Petru Veseckému, který s námi strávil čtvrtek a pro vyvolávání poskytl nemalou část svých osobních zásob. Norbertu Kobelovi, jemuž vděčíme za samotnou myšlenku uskutečnění Fotodílny, dal také dohromady tým lidí, kteří se dětem během týdne spolu s ním věnovali. Všichni tito lidé se dětem rádi, soustavně a zcela bez nároku na honorář věnovali. (Toto nezdůrazňuji z ješitnosti, pouze proto, abych předešla případným neopodstatněným domněnkám a dohadům.)

Nemalé díky patří i obci Vrdy, která každému ze zúčastněných dětí přispěla 200,- Kč na kurzovné.

V neposlední řadě ovšem děkuji dětem, které tu s námi týden byly. Věřím, že si do života odnesly nejen spoustu zkušeností, ze kterých budou moci do budoucna čerpat, ale i zážitků a nově navázaných přátelství. Děkuji samozřejmě i Vám, rodičům, kteří jste svým dětem účast na Fotodílně umožnili.

FOTOGRAFIE

Fotografie dokumentující průběh Fotodílny budeme průběžně uveřejňovat, vzhledem k plánovaným dovoleným ovšem zřejmě až po 21. 8., některé z nich jsou již nyní k vidění na FB Knihovny Vrdy a na profilu Miroslava Lepešky ZDE.

 

STATISTIKA A VYÚČTOVÁNÍ

Statistika a vyúčtování FD je nahlédnutí v tomto dokumentu po rozkliknutí.