Navigace

Obsah

Spolky, žádající dotace z rozpočtu obce

Spolky, žádající dotaci z rozpočtu obce Vrdy na rok 2018, předloží nejpozději do 30. listopadu 2018:

  1. Zřizovací listinu spolku
  2. Zápis z jednání spolku s ustanovením předsedy (jednatele) spolku, který je oprávněn jednat za spolek
  3. Smlouvu o zřízení Běžného účtu u bankovní instituce spolku na bezhotovostní převod dotace  s číslem bankovního spojení
  4. Žádost o poskytnutí dotace (viz. příloha)

 

Formulář - vyúčtování dotace 2018 ke stažení >>> zde