Navigace

Obsah

Spolky, žádající dotace z rozpočtu obce

Spolky, žádající dotaci z rozpočtu obce Vrdy na rok 2020, předloží nejpozději do 29. listopadu 2019:

  1. Zřizovací listinu spolku
  2. Zápis z jednání spolku s ustanovením předsedy (jednatele) spolku, který je oprávněn jednat za spolek
  3. Smlouvu o zřízení Běžného účtu u bankovní instituce spolku na bezhotovostní převod dotace  s číslem bankovního spojení
  4. Žádost o poskytnutí dotace (ke stažení zde)

 

Formulář - vyúčtování dotace 2019 (ke stažení zde)