Navigace

Obsah

Platby a poplatky

Pokladna OÚ Vrdy

Kontaktovat můžete Martinu Johnovou v úředních hodinách pokladny.
Platit lze v hotovosti i přes BÚ: 1726161/0100 (platný pro všechny platby) a to následovně:
 

 

  číslo účtu variabilní symbol specifický symbol poznámky
TKO (popelnice) - VÍCE INFO ZDE 1726161/0100  

 

 

PSI (VÍCE INFO ZDE)

 
VODNÉ A STOČNÉ číslo faktury    
NÁJEMNÉ BYTY 36122132 číslo popisné do textu pro příjemce: jméno a příjmení
NEBYTOVÉ PROSTORY 36392132    
NÁJEMNÉ POZEMKY 36392131 Vrdy – 100 a č.p.
( př.10028)
D. Bučice- 200 a č.p.
H. Bučice- 300 a č.p.
Zbyslav- 400 a č.p.
TANEČNÍ KURZ 33922111 423
do textu pro příjemce: jméno a příjmení + TANEČNÍ
HROBOVÁ MÍSTA

1200428-524/0600

více informací a kontakty na TS Vrdy naleznete pod tabulkou

 

 

Technické služby Vrdy

Nájemné z hrobu souvisí s uzavřením nájemné smlouvy, která se uzavírá na dobu 10 let. Dle schválení Rady obce je nájemné za pronájem hrobového místa 4,- Kč/m2/rok.

Nové hrobové místo se přiděluje nájemci na základě jeho podepsané žádosti s odsouhlasením vedoucího Technických služeb Vrdy.

V případě zrušení hrobového místa je nájemce povinen hrob řádně vyklidit a hrobové místo uvést do původního stavu. Po splnění této podmínky a na základě jeho podepsané žádosti může být hrobové místo zrušeno.

 
Platby za hrobová místa vyřizují a informace o smlouvách na hrobová místa poskytují TS Vrdy,
Irena Mladá, tel.: 734 441 331|327 396 161, e-mail: tsekonom@obecvrdy.cz

Bankovní spojenÍ: GE Money Bank, č. ú. 1200428-524/0600, IČO: 49540793|DIČ: CZ49540793