Navigace

Obsah

Protipovodňová opatření obce Vrdy

 

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE VRDY K NAHLÉDNUTÍ ZDE

 

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Vrdy

Identifikační číslo: 115D312040280

Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004553

 

Celkové způsobilé výdaje: 3 111 688 Kč
Dotace EU: 2 178 182 Kč (70 %)
Příspěvek obce: 933 506 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 4. 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2018

 

Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce Vrdy díky instalaci lokálního varovného systému.

Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány za povodní v těchto letech, se obec rozhodla řešit tento problém.

Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí Labe, konkrétně rámcový cíl - prevence před povodněmi a cíle v době zvládání povodně, který je zahrnut v Cílech ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. Pro zpracování projektu bylo využito především dílčích plánů povodí, konkrétně Dílčího plánu povodí Horního a Středního Labe, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro zájmové dílčí povodí.

Výsledkem projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu a vybudování lokálního varovného systému. Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky žadatele znalého místních poměrů s důrazem na zohlednění majetkoprávních vztahů a také požadavků ČHMÚ, správce povodí, MŽP ČR a HZS ČR.

Informace o projektu

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu