Navigace

Obsah

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje - Obec Vrdy

 

Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 15. 4. 2020 uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020 ihned po uzavření volebních místností.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu podle místa svého trvalého pobytu, nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.

Žádost lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se v tomto případě správní poplatek nevybírá.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

Písemná žádost voliče o vydání voličského průkazu ke stažení zde

Plná moc k převzetí voličského průkazu ke stažení zde

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: jana.spinarova@obecvrdy.cz (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu + tel. kontakt na voliče), případně hlásit na tel.: 313 035 902 nebo 734 441 330.

 

OSTATNÍ INFORMACE

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

1. zasedání okrskové volební komise

Školení členů OVK - předseda, místopředseda, zapisovatel

Informace o termínu konání voleb a o volebních místnostech