Menu
Obec Vrdy
Vrdy

Volby prezidenta ČR 2023

Volby prezidenta České republiky 2023

 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., byly dne 1. července 2022 vyhlášeny volby prezidenta republiky.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE (I. kolo):

  • pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a
  • sobota 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Případné II. kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční:

  • pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • sobota 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Voličem je:

občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve II. kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

a nemá:

  • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
  • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Obecnímu úřadu Vrdy (tel. 734 441 330 nebo na e-mail: jana.spinarova@obecvrdy.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

  • písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 6. ledna 2023.
  • osobně lze žádost podat na Obecním úřadě Vrdy (sekretariát) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

Voličské průkazy bude obecní úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 29. prosince 2022, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb může obecní úřad vydat nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do středy 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

 

Přílohy ke stažení:

 

Ostatní:

 

 

Výsledky voleb:

Výsledek I. kola - ČR

Výsledek II. kola - ČR

 

Výsledky dle okrsků v obci:

 

Obecní úřad

Úřední hodiny

Obecní úřad a pokladna

pondělí         7:00 - 11:00

                     12:30 - 16:30

 

středa           7:00 - 11:00

                     12:30 - 16:30

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23 24
25 26
27 28
29
30 31
1 2
3 4

Odstávky elektřiny v obci

Pro podrobné informace o tom, kterých nemovitostí se odstávka týká, rozklikněte ,,VÍCE INFORMACÍ".

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 16.7.2024

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

SMS Infokanál

Infokanál

Aktuální informace o dění v obci ve formě SMS zpráv.

Více informací.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Partneři • Svazky • Projekty