Menu
Obec Vrdy
Vrdy

MATEŘSKÁ ŠKOLA 1. VRDY

11

 

Zápis dětí do Mateřské školy 1. Vrdy na školní rok 2024/2025

 

Zápis se uskuteční ve dnech 6.5. a 7.5.2024 v níže uvedených střediscích mateřské školy:

 • Školská 332, tel. 725422433
 • Větrná 120, tel. 602219260


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ 1. VRDY:

 • středisko Větrná 120: 29.4.2024 od 15:00 do 16:15
 • středisko Školská 332: 2.5.2024 od 15:00 do 16:15

 

Mateřská škola 1. Vrdy je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost ve dvou místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Školská a Větrná. Obec Vrdy má zřízenu pouze jednu Mateřskou školu Vrdy 1., proto není určena spádovost.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhne v souladu s právními předpisy.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte, Dohodu o délce pobytu v MŠ a přihlášku ke stravování si může zákonný zástupce vyzvednout od 8.4.2024:

 • stáhnout ze stránky www.ms1-vrdy.cz v sekci Ředitelství
 • v podatelně Obecního úřadu Vrdy – paní Hana Špatenková 

 

Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte a Dohodu o délce docházky do mateřské školy a dále:

 • Doložení kopie rodného listu dítěte
 • Výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte/ Hana Špatenková, podatelna na Obecním úřadu Vrdy/
 • Potvrzení o očkování /Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře v evidenčním listu.
 • U dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky /pokud je máte k dispozici/.
 • U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je máte k dispozici).
 • U cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

 

Způsoby doručení výše uvedených tiskopisů

 • Do datové schránky Mateřské školy 1. Vrdy, ID datové schránky: 2iik43r
 • Poštou (s razítkem data podání 6. 5. až 7. 5. 2023)
 • Osobní podání ve výše uvedených střediscích v níže uvedenou dobu:

pondělí 6.5.2023 – od 12,00 do 17,00 hodin

úterý 7.5.2023 – od 12,00 do 17,00 hodin

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nebude přihlížet.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ Vrdy rozhodovat dle platných dříve vydaných kritérií.

 

Doplňující informace

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit i jiným způsobem:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. a), b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí do MŠ stejnou váhu. Při rozhodnování o přijetí do MŠ jsou žádosti posuzovány jednotlivě, výhradně dle důležitosti jmenovaných kritérii. Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit. Způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak, pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium.

 

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vrdy 1., okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 překročí stanovenou kapacitu 96 dětí pro Mateřskou školu Vrdy 1., okres Kutná Hora.

 

Nejnižší možný věk přijetí dítěte do MŠ je dovršení dvou let nejpozději 31.8. daného školního roku a pouze v případě volné kapacity. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025 - podrobné informace 

Instituce

Úřední hodiny

Obecní úřad a pokladna

pondělí         7:00 - 11:00

                     12:30 - 16:30

 

středa           7:00 - 11:00

                     12:30 - 16:30

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23 24
25 26
27 28
29
30 31
1 2
3 4

Odstávky elektřiny v obci

Pro podrobné informace o tom, kterých nemovitostí se odstávka týká, rozklikněte ,,VÍCE INFORMACÍ".

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 17.7.2024

Svátek má Martina

Zítra má svátek Drahomíra

SMS Infokanál

Infokanál

Aktuální informace o dění v obci ve formě SMS zpráv.

Více informací.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Partneři • Svazky • Projekty